Honlap címe

Ovijóga

Az ovis jógán a gyerekek mesedramatizálásban vesznek részt. A mese szereplőit (állatok, 

növények) megszemélyesítve egy nagy közös játék részeként a jógaelemek mondókákkal, 

nagymozgásos játékokkal, légzőgyakorlatokkal és a relaxációval egészülnek ki. Relaxáció 

alatt egy felhőn utaznak, vagy épp egy varázsbuborékban lebegnek. A kicsiknél a 

teljesítménnyel és tudatossággal szemben még a fantáziáé, az élményé, a mozgás élvezetéé a 

vezető szerep. A tanulás pontos instrukciók betartása helyett az utánzáson keresztül valósul 

meg. Természetesen nem maradhat el az óra végén a közös játék sem.

2