Honlap címe

Sulijóga

Az iskolás korosztály még mindig szívesen játszik, de már tudatosabb és fontos számára a 

teljesítmény.  Az életkor növekedésével egy re hosszabb ideig képes a 

figyelemkoncentrációra, az elmélyülésre. Fontosak számukra az új ismeretek, a feladatok 

pontos végrehajtása. Életkori sajátosságként központi szerepet játszik a kommunikáció és a 

kapcsolatteremtés, ezért megnő a páros és csoportos játékok aránya.  Az óra végén gyakoriak 

az érzelmi intelligenciát fejlesztő játékok, így az egymás iránti bizalom- és az egymásra 

figyelés képességét, empátiát erősítő feladatok.

2